Jakie długi można sprzedać?


jak-sprzedac-wierzytelnosc
Na rynku roi się od ofert kupna wierzytelności. Każdy wierzyciel który „zaliczył wpadkę” i boryka się z problemem trudnościągalnych wierzytelności, chce tychże wierzytelności się pozbyć i je sprzedać. Dobrze więc mieć świadomość jakie wierzytelności nadają się do sprzedaży, co robić aby jak najszybciej odzyskać pieniądze zamrożone w trudnych długach i jak zapobiegać powstaniu należności których sprzedać się nie da..

Sprzedam dług

Bardzo często wierzyciele informują o chęci sprzedaży długu (a właściwie sprzedaży wierzytelności). Pamiętajmy jednak, że do transakcji kupna-sprzedaży potrzebne są dwie strony: sprzedający i kupujący. Musi także zostać ustalona cena, ale przede wszystkim kupujący musi być zainteresowany oferowanym produktem czy usługą. Firmy oferujące wykup wierzytelności robią to w celu zarobienia na tego typu transakcji. Innymi słowy, mają na celu odzyskanie pieniędzy od dłużnika i zrealizowanie zysku na dyskoncie, z jakim wierzytelność zakupiły. Oczywiste jest więc, że są zainteresowane wierzytelnościami które da się wyegzekwować. Dlatego też sprzedaż długu wobec firmy która ogłosiła upadłość lub jest kompletnie niewypłacalna nie jest zasadniczo możliwe.

Sprzedaż wierzytelności to forma finansowania

Tak jak faktoring należności jest sposobem finansowania bieżącej działalności firmy, tak spieniężenie wierzytelności ma dokładnie tą samą funkcje. Różnica polega na tym, że przedmiotem transakcji jest wierzytelność wymagalna (po terminie płatności). Często w naszej praktyce spotykamy się z zarzutami, że firmy zajmujące się obrotem wierzytelnościami kupują tylko sprawy „łatwe”. Poniekąd tak jest, a wynika to z przyczyn o których wspominam wcześniej. Sprzedaż wierzytelności ma zapewnić wierzycielowi (sprzedającemu) szybki zastrzyk gotówki i przenieść ciężar czynności monitorujących i windykacyjnych na kupującego. Kupujący natomiast chce zarobić określoną kwotę przy możliwym do oszacowania ryzyku. Pomijam tutaj kwestie związane ze sprzedażą „hurtowych” pakietów wierzytelności, zawierających także należności przeterminowane i definitywnie nieściągalne. W takich przypadkach kupujący ocenia wartość poszczególnych składników sprzedawanego pakietu, a jego jakość i skład ma swoje odbicie w oferowanej cenie zakupu. Co istotne, sprzedaż pojedynczych wierzytelności, przysługujących wobec wypłacalnych dłużników może przynieść sprzedającemu odzyskanie 80-85%, a czasami nawet powyżej 90% wartości wierzytelności. Natomiast przy sprzedaży pakietów wierzytelności o wątpliwej jakości cena ta oscyluje wokół kilku procent (np. wierzyciel odzyskuje 1-5%  wartości nominalnej wierzytelności).

Sprzedaż długu czy windykacja

W przypadku pojawienia się w firmie relatywnie wysokiej wartościowo wierzytelności, której wydłużony okres spłaty może spowodować poważne zaburzenia płynności finansowej wierzyciela, warto poszukać kontrahenta zainteresowanego jej spieniężeniem. Szybka reakcja i wystawienie na sprzedaż „świeżej” wierzytelności, ułatwia wierzycielowi negocjacje i umożliwia uzyskanie bardzo korzystnej ceny. Czym dłużej wierzyciel zwleka z decyzją o sprzedaży długu, tym szanse na jego spieniężenie maleją. Często jednak, sprzedaż wierzytelności nie jest najlepszym możliwym rozwiązanie. Każda wierzytelność nadająca się do sprzedaży, nadaje się także do zlecenia do windykacji (w drugą stronę ta zasada już nie działa tak automatycznie). Wybór pomiędzy sprzedażą długu a zleceniem jego windykacji, zależy od potrzeb finansowych sprzedającego. Pamiętajmy jednak, ze zlecenie profesjonalnej windykacji to także doskonały (i tańszy) sposób na szybkie odzyskanie środków finansowych.
A jeżeli jesteś ciekawy czy Twoja wierzytelność nadaje się do sprzedaży i ile jest warta zachęcamy do bezpłatnej wyceny.


data wpisu: 11.04.16

Bezpłatna wycena

Bezpłatnie wycenimy Państwa wierzytelności i pomożemy w dobrze odpowiedniej strategii działań windykacyjnych

wypełnij formularz

Kontakt z White Note

infolinia: 32 888 6550
adres email: info@whitenote.pl
więcej informacji

Windykacja

Windykacja wierzytelności. Trudny obowiązek każdego przedsiębiorcy który można zlecić specjalistom.

Windykacja wierzytelności to długotrwały i złożony proces. Aby odzyskać przeterminowane należności należy przede wszystkim dobrze poznać dłużnika, zweryfikować go pod kątem standingu finansowego, majątkowego, zachowania w otoczeniu biznesowym oraz wdrożyć intensywne i konsekwentne działania.

My robimy to od lat. Skutecznie i z pasją.

więcej informacji

Kupno wierzytelności

Sprzedaż wierzytelności to dobry sposób na zapobieganie zatorom płatniczym i poprawienie płynności finansowej.

Kupujemy wierzytelności wymagalne i niewymagalne, pomagając firmom na uwolnienie zamrożonych środków finansowych. Sprzedaż wierzytelności może być najlepszym rozwiązaniem szczególnie w przypadku gdy płynność finansowa  jest mocno zachwiana przez występowanie licznych zatorów płatniczych.

Każda sprawa traktowana jest indywidualnie. 

więcej informacji
Copyright 2015 by WhiteNote.pl All Rights Reserved.
made by station75.com