Czy można przekazywać dane dłużnika firmie windykacyjnej?


Wielokrotnie w naszej praktyce spotykamy się z pytaniami o legalność przekazywania danych dłużnika. Klienci pytają czy można przekazywać dane dłużnika firmie windykacyjnej? Działalność windykacyjna to ciągła praca z informacją i danymi dotyczącymi dłużników. Przedsiębiorcy obawiają się czy nie naruszają ustawy o ochronie danych osobowych. Czy obawy są słuszne?

Zapewne dobrze, że się one pojawiają. Dane osobowe stały się bardzo cennym towarem w dzisiejszym zinformatyzowanym świecie. Wyczulenie na ich nielegalne ujawnianie i rozpowszechnianie jest bardzo wysokie. Znając kilka podstawowych regulacji, każdy wierzyciel może bezpiecznie i zgodnie z prawem korzystać z usług  firm zajmujących się windykacją. Nie powinien mieć także wątpliwości czy można przekazywać dane dłużnika firmie windykacyjnej.

Dane osobowe dłużnika

Dane dłużnika który prowadzi działalność gospodarczą, takie jak imię, nazwisko, NIP, firma oraz miejsce prowadzenia działalności, są ogólnie dostępne. Możemy je znaleźć w Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej. Reguluje to art. 25 pkt 1 ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie art. 38 pkt 1 tejże ustawy mówi, że dane i informacje udostępnione przez CEIDG są jawne i i każdy ma prawo dostępu do nich. Nie oznacza to, że dane te nie są chronione. Są i niesie to za sobą skutek w postaci obowiązków nakładanych na administratora danych, regulacjach dotyczących sposobu ich przetwarzania, przechowywania i wykorzystania itd. To jednak nie dotyczy bezpośrednio wierzyciela, który bezpiecznie może informacje o nazwie dłużnika przekazywać firmie windykacyjnej.

Przetwarzanie danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń

Art 23 ust 4 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych jednoznacznie określa za prawnie usprawiedliwiony cel, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Oznacza to, że dłużnik (przedsiębiorca), nie może zasłaniać się ochroną swoich danych osobowych ujawnionych w CEIDG, aby uniknąć działań zmierzających do odzyskania swoich pieniędzy przez wierzyciela, także wykorzystującego do tego celu wyspecjalizowaną firmę windykacyjną.

Prowadzenie giełd wierzytelności i przekazywanie danych osobowych firmom windykacyjnych w celu zlecenie windykacji lub sprzedaży wierzytelności

Dobrym przykładem na słuszności przytaczanych tu przepisów prawnych jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 lutego 2008r, sygn. akt VI ACa 897/07, do przeczytania tutaj. Wyrok ten w swojej treści (Każdy przedsiębiorca może przekazać dane osobowe dłużników nieograniczonej liczbie nieoznaczonych osób, a samo przekazania danych osobowych konsumenta firmom windykacyjnym nie może być uznane za działanie bezprawne i nie narusza dóbr osobistych), określa także legalność prowadzenie przez firmy windykacyjne giełd wierzytelności i publikowanie ich na stronach internetowych.

Pamiętajmy więc, że dochodzenie swoich pieniędzy to prawo każdego wierzyciela. Nikt nie powinien z tego prawa rezygnować pod presją dłużnika, zasłaniającego się przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Ustawa ta nie powstała w celu umożliwienia dłużnikom uchylania się o regulowania swoich zobowiązań. 

 

 

 

 

współpraca: Michał Kosmacki, www.kancelariakosmacki.pl

 


data wpisu: 24.03.16

Bezpłatna wycena

Bezpłatnie wycenimy Państwa wierzytelności i pomożemy w dobrze odpowiedniej strategii działań windykacyjnych

wypełnij formularz

Kontakt z White Note

infolinia: 32 888 6550
adres email: info@whitenote.pl
więcej informacji

Windykacja

Windykacja wierzytelności. Trudny obowiązek każdego przedsiębiorcy który można zlecić specjalistom.

Windykacja wierzytelności to długotrwały i złożony proces. Aby odzyskać przeterminowane należności należy przede wszystkim dobrze poznać dłużnika, zweryfikować go pod kątem standingu finansowego, majątkowego, zachowania w otoczeniu biznesowym oraz wdrożyć intensywne i konsekwentne działania.

My robimy to od lat. Skutecznie i z pasją.

więcej informacji

Kupno wierzytelności

Sprzedaż wierzytelności to dobry sposób na zapobieganie zatorom płatniczym i poprawienie płynności finansowej.

Kupujemy wierzytelności wymagalne i niewymagalne, pomagając firmom na uwolnienie zamrożonych środków finansowych. Sprzedaż wierzytelności może być najlepszym rozwiązaniem szczególnie w przypadku gdy płynność finansowa  jest mocno zachwiana przez występowanie licznych zatorów płatniczych.

Każda sprawa traktowana jest indywidualnie. 

więcej informacji
Copyright 2015 by WhiteNote.pl All Rights Reserved.
made by station75.com