Faktoring i finansowanie


Firma wykazująca wysoki zysk, generująca wysokie przychody lub charakteryzująca się wysoką rentownością może zbankrutować jeżeli nie będzie utrzymywała płynności finansowej. Faktoring należności to jedno z narzędzi poprawiających cash flow firmy.

Bezpieczeństwo finansowe firmy to nic innego jak zapewnienie prawidłowych przepływów pieniężnych i płynności finansowej. Aby ją zapewnić firma musi oczywiście sprzedawać sprzedawać swoje towary lub usługi. Aby jednak zapewnić prawidłowy cash flow, należy jeszcze zadbać, aby sprzedaż miała odzwierciedlenie również w kasie firmy. Innymi słowy, aby pieniądze od nabywców trafiały na konto firmy. W przeciwny razie, pomimo doskonałych wyników sprzedaży, firmie cały czas będzie groziła niewypłacalność. Faktoring należności to jedno z najprostszych i najlepszych rozwiązań wpływających na bieżącą płynność.

 

Faktoring należności – funkcje:

  • funkcja finansowa – często traktowana jako podstawowa i jedyna funkcja faktoringu. Ma zapewnić firmie spływ środków finansowych w krótkim i przewidywalnym czasie
  • funkcja gwarancyjna – kontrahenci objęci faktoringiem są przez faktora weryfikowani i sprawdzani pod kątem wypłacalności i ryzyka. Płatności objęte faktoringiem są stale monitorowane. Dzięki tym działaniom ryzyko powstanie wierzytelności trudnościągalnych, w przypadku stosowania faktoringu należności jest znacząco niższe
  • funkcja administracyjna – faktor przejmuje na siebie obowiązki związane z rozliczaniem i monitorowanie płatności od kontrahentów objętych faktoringiem należności

 

White Nota pomaga ocenić szanse i zasadność wprowadzania w danej firmie faktoringu należności. Czasami zdarza się, że lepszym rozwiązaniem może być wprowadzanie i ulepszenie procedur monitorowania i windykacji wierzytelności lub jednorazowa sprzedaż należności.

Wspólnie z Klientem szukamy najlepszego rozwiązanie i wdrażamy je.

Aby dowiedzieć się więcej o faktoringu i możliwościach jego wprowadzenia skontaktuj się z nami. Nasz specjalista chętnie umówi się na spotkanie.

White Note. Why not?

 

 

Bezpłatna wycena

Bezpłatnie wycenimy Państwa wierzytelności i pomożemy w dobrze odpowiedniej strategii działań windykacyjnych

wypełnij formularz

Kontakt z White Note

infolinia: 32 888 6550
adres email: info@whitenote.pl
więcej informacji

Windykacja

Windykacja wierzytelności. Trudny obowiązek każdego przedsiębiorcy który można zlecić specjalistom.

Windykacja wierzytelności to długotrwały i złożony proces. Aby odzyskać przeterminowane należności należy przede wszystkim dobrze poznać dłużnika, zweryfikować go pod kątem standingu finansowego, majątkowego, zachowania w otoczeniu biznesowym oraz wdrożyć intensywne i konsekwentne działania.

My robimy to od lat. Skutecznie i z pasją.

więcej informacji

Kupno wierzytelności

Sprzedaż wierzytelności to dobry sposób na zapobieganie zatorom płatniczym i poprawienie płynności finansowej.

Kupujemy wierzytelności wymagalne i niewymagalne, pomagając firmom na uwolnienie zamrożonych środków finansowych. Sprzedaż wierzytelności może być najlepszym rozwiązaniem szczególnie w przypadku gdy płynność finansowa  jest mocno zachwiana przez występowanie licznych zatorów płatniczych.

Każda sprawa traktowana jest indywidualnie. 

więcej informacji
Copyright 2015 by WhiteNote.pl All Rights Reserved.
made by station75.com