Kryzys – żniwa dla windykacji?


Ileż to razy podczas spotkań handlowych słyszałem jak to branży windykacyjnej dobrze w czasach kryzysu gospodarczego. A jak jest w rzeczywistości? Jak w przypadku każdego stereotypu prawda jest zupełnie inna.

Zarządzanie należnościami to integralna część branży finansowej. Mechanizmy tej branży mają zastosowanie także w tym węższym zakresie usług finansowych. Dlatego wcale nie jest tak, że windykatorzy „koszą pieniądz” gdy całe otoczenie gospodarcze cierpi z powodu złej koniunktury. Podstawowym celem usług zarządzania należnościami jest zapewnienie Klientom z nich korzystających, płynności finansowej, a dokładniej zapobieganie jej utracie. Celem windykatora jest zawsze spieniężenie należności. Dopiero w tym momencie firma windykacyjna realizuje swój zysk, a Klient osiąga założony cel: odzyskuje pieniądze zamrożone do tej pory w pozycji należności.

Wypłacalność dłużnika.

Aby ten cel został osiągnięty potrzebna jest jeszcze trzecia strona transakcji, dłużnik. I to dłużnik wypłacalny. „Z pustego to i Salomon nie naleje”. To banalne stwierdzenie jak żadne inne pasuje doskonale do tego, co robimy dla naszych Klientów. Mamy wiedzę, narzędzia i doświadczenie umożliwiające  podejmowanie skutecznych działań zmierzających do odzyskania pieniędzy wierzycieli. Ale musimy mieć skąd te pieniądze wziąć. Dłużnik w upadłości, z długami wielokrotnie przekraczającymi jego majątek, bez żadnego źródła przychodu,definitywnie i obiektywnie niewypłacalny,  pieniędzy nie wyczaruje. Firmy windykacyjne też nie, bo nie pracują w nich cudotwórcy. Oczywiste jest, że w czasach gdy gospodarka kuleje, zatory płatnicze rosną, a kryzys powoduje zwiększoną ilość upadłości, takich niewypłacalnych dłużników jest znacząco więcej niż w czasach prosperity. Ale nawet gospodarczy boom nie gwarantuje, że każdą wierzytelność da się odzyskać.

Dlatego tak ważne jest ciągłe monitorowanie należności w firmie i podejmowanie odpowiednich kroków zmierzających do ich odzyskania na jak najwcześniejszym etapie.

W czasach kryzysu te działania powinny być absolutnym priorytetem. Ale nie można ich zaniedbywać także wtedy gdy słupki sprzedaży w firmie szybuję pod niebo.

Zarządzanie należnościami to obowiązek, niezależnie od koniunktury gospodarczej.


data wpisu: 09.02.16

Bezpłatna wycena

Bezpłatnie wycenimy Państwa wierzytelności i pomożemy w dobrze odpowiedniej strategii działań windykacyjnych

wypełnij formularz

Kontakt z White Note

infolinia: 32 888 6550
adres email: info@whitenote.pl
więcej informacji

Windykacja

Windykacja wierzytelności. Trudny obowiązek każdego przedsiębiorcy który można zlecić specjalistom.

Windykacja wierzytelności to długotrwały i złożony proces. Aby odzyskać przeterminowane należności należy przede wszystkim dobrze poznać dłużnika, zweryfikować go pod kątem standingu finansowego, majątkowego, zachowania w otoczeniu biznesowym oraz wdrożyć intensywne i konsekwentne działania.

My robimy to od lat. Skutecznie i z pasją.

więcej informacji

Kupno wierzytelności

Sprzedaż wierzytelności to dobry sposób na zapobieganie zatorom płatniczym i poprawienie płynności finansowej.

Kupujemy wierzytelności wymagalne i niewymagalne, pomagając firmom na uwolnienie zamrożonych środków finansowych. Sprzedaż wierzytelności może być najlepszym rozwiązaniem szczególnie w przypadku gdy płynność finansowa  jest mocno zachwiana przez występowanie licznych zatorów płatniczych.

Każda sprawa traktowana jest indywidualnie. 

więcej informacji
Copyright 2015 by WhiteNote.pl All Rights Reserved.
made by station75.com