Jak windykować w czasach pandemii?


Jak kryzys gospodarczy związany z pandemią wpłynie na branżę windykacyjną?

Kryzys to żniwa dla windykatorów. Pisaliśmy już kiedyś o tym stereotypie który nie do końca jest prawdziwy. To prawda, że w czasach recesji, a takie niewątpliwie nas czekają, liczba zleceń windykacyjnych będzie znacząco rosła. Niestety nie przekłada się to wprost na kwotę realnie odzyskiwanych pieniędzy. Problemy finansowe dłużników powodują, że ściągalność spadnie, a czas potrzebny na odzyskanie należności dłuższy. Ilość spraw zlecanych do windykacji będzie w najbliższym czasie szybko rosnąć. Wierzyciele w obawie o swoją płynność będą zapewne dużo szybciej podejmować decyzje o podjęciu radykalnych kroków zmierzających do odzyskanie pieniędzy. Muszą się jednak liczyć z faktem, że nie  zawsze przyniesie to szybkie i oczekiwane skutki. Zatem: jak windykować w tych trudnych kryzysowych czasach?

Jakie problemy napotkają wierzyciele?

Jakie czynniki będę w najbliższych miesiącach wpływać na skuteczność działań windykacyjnych? W naszej opinii, opartej o wieloletnią praktykę w branży i obserwacje zachowań które już mają miejsce, największe zagrożenia dla skutecznego odzyskiwania przeterminowanych należności należą:

  • ogólne problemy z płynnością finansową dotykające dłużników 
  • prognozowana fala niewypłacalności i upadłości
  • zawieszanie działalności operacyjnej przed przedsiębiorców
  • utrudnienia w windykacji terenowej – od ponad miesiąca, praktycznie nie jest możliwe przeprowadzania bezpośrednich wizyt windykatorów. To w przypadku odzyskiwania wysokonominałowych wierzytelności B2B jest podstawą każdej strategii windykacyjnej
  • opóźnienia w Sądach – już na tą chwilę większość rozpraw zaplanowanych na marzec i kwiecień 2020 roku, została przeniesiona na odległe o co najmniej kilka miesięcy terminy. Zaległości i zatory będą narastać, w związku z czym średni czas trwania sprawy w Sądzie znacząco się wydłuży
  • problemy z egzekucją komorniczą – podobnie jak w przypadku windykacji terenowej, także możliwość przeprowadzania czynności egzekucyjnych u dłużnika na chwilę obecną jest praktycznie zamrożona. Trudno też prognozować kiedy sytuacja wróci do normy. W połączaniu z niekorzystnymi dla wierzycieli zmianami w przepisach o prowadzeniu egzekucji komorniczej, czeka nas potężny spadek skuteczności działań komorniczych. 

Kumulacja wszystkich wymienionych wyżej czynników, w połączeniu z dodatkowymi, nazwijmy je “miękkimi” skutkami (np. zły odbiór społeczny działań windykacyjnych i egzekucyjnych, wykorzystywanie sytuacji kryzysowej przez dłużników do odwlekania płatności nawet gdy nie jest to faktyczna przyczyna niespłacania należności w terminie) każe przypuszczać, że skutki pandemii dla wierzycieli będę dotkliwe i długofalowe. Na ten moment wierzyciele, windykatorzy i komornicy często nie mają po prostu jak windykować.

Kiedy naprawdę wierzyciele odczują skutki pandemii?

Skutki zamrożenia gospodarki odczujemy przez wiele miesięcy, może nawet lat. Jak to może wyglądać branży windykacyjnej i w sektorze zarządzania wierzytelnościami? W najbliższych tygodnia przewidujemy, że liczba spraw zlecanych do windykacji znacząco wzrośnie. Wierzyciele już decydują o przekazywaniu spraw do windykacji na wcześniejszym etapie. Szybsze decyzje i działanie , dzięki czemu ściągalność po wysłaniu wezwań do zapłaty i po pierwszych kontaktach ze strony windykatorów ma szansę być wyższa niż do tej pory.

Niestety sprawy które wymagać będą skierowania na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego nie mają raczej szans na szybkie zakończenie. Problemy z płynnością dłużników będą się kumulować i wiele z firm zalegających z regulowaniem zobowiązań będzie zmuszona do korzystania z rozwiązań takich jak restrukturyzacja czy upadłość. Już na tą chwilę obserwujemy lawinowy przyrost liczby firm które zawieszają działalność. W marcu 2020 z tej formy skorzystało ok 50 tys firm. Dla porównania w marcu 2019 roku było to około 20 tys firm (źródło: Bankier)

Jak windykować w trakcie pandemii?

Co więc powinien zrobić przedsiębiorca lub manager w sytuacji gdy przeterminowane wierzytelności zaczną stawać się problemem? 

  • starać się nie dopuścić do takiej właśnie sytuacji i szybko reagować. O swoją płynność martwią się prawie wszyscy, także dłużnicy. W związku z czym już obserwujemy, że chęć szybkiego, polubownego regulowania zobowiązań jest znacząco wyższa niż jeszcze kilka tygodni temu. Każdy rozsądnie myślący przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, że skutki finansowe wprowadzonych z powodu pandemii ograniczeń, odczuwać będzie przez długi czas, a problemy będą się kumulować. Dlatego też firmy które na obecną chwilę mają zapasy gotówki rezygnują z inwestycji oraz zakupów. Przeznaczają pieniądze na bieżącą działalność i regulowanie zaległości (tak aby w przyszłości uniknąć ewentualnych kosztów sądowych i egzekucyjnych). 
  • uaktualnić (lub stworzyć) odpowiednie procedury dotyczące działań podejmowanych wobec dłużników. 
  • ze szczególną uwagą monitorować sytuację swoich kontrahentów i pilnować należności przeterminowanych

Wiele firm musiało w ostatnim czasie ograniczyć działalność operacyjną, często całkowicie z niej zrezygnować. To dobry moment na zajęcie się polityką zarządzania wierzytelnościami. Do tej pory była ona w wielu firmach zaniedbywana, a obecnie staje się praktycznie warunkiem przetrwania biznesu.

jak windykować? stała obsługa windykacyjna


data wpisu: 16.04.20

Bezpłatna wycena

Bezpłatnie wycenimy Państwa wierzytelności i pomożemy w dobrze odpowiedniej strategii działań windykacyjnych

wypełnij formularz

Kontakt z White Note

infolinia: 32 888 6550
adres email: info@whitenote.pl
więcej informacji

Windykacja

Windykacja wierzytelności. Trudny obowiązek każdego przedsiębiorcy który można zlecić specjalistom.

Windykacja wierzytelności to długotrwały i złożony proces. Aby odzyskać przeterminowane należności należy przede wszystkim dobrze poznać dłużnika, zweryfikować go pod kątem standingu finansowego, majątkowego, zachowania w otoczeniu biznesowym oraz wdrożyć intensywne i konsekwentne działania.

My robimy to od lat. Skutecznie i z pasją.

więcej informacji

Kupno wierzytelności

Sprzedaż wierzytelności to dobry sposób na zapobieganie zatorom płatniczym i poprawienie płynności finansowej.

Kupujemy wierzytelności wymagalne i niewymagalne, pomagając firmom na uwolnienie zamrożonych środków finansowych. Sprzedaż wierzytelności może być najlepszym rozwiązaniem szczególnie w przypadku gdy płynność finansowa  jest mocno zachwiana przez występowanie licznych zatorów płatniczych.

Każda sprawa traktowana jest indywidualnie. 

więcej informacji
Copyright 2015 by WhiteNote.pl All Rights Reserved.
made by station75.com