Zwrot VAT od niezapłaconych faktur. Ulga na złe długi.


Brak zapłaty za wystawione faktury generuje w firmie wierzyciela dużo więcej kosztów, niż tylko kwota nieuregulowanej należności. Najistotniejsze w tych kosztach są zobowiązania podatkowe. Wierzyciel za miesiąc w którym wystawia fakturę sprzedażową musi odprowadzić należne podatki, niezależnie czy otrzymał już płatność od kontrahenta. Wyjątkiem jest sytuacja gdy stosuje tzw. kasową metodą rozliczania podatku VAT. Opisywany obowiązek podatkowy to jedna z najbardziej dotkliwych konsekwencji finansowych które dotykają wierzyciela w związku z brakiem zapłaty zobowiązania przez dłużnika. Na szczęście ustawodawcy próbują udostępnić firmom narzędzia które mają niwelować te negatywne konsekwencje. Jednym z tych narzędzi jest zwrot VAT od niezapłaconych faktur.

Kto i kiedy może skorzystać z prawa do zwrotu VAT od niezapłaconych faktur

Zapisy ustawy o podatku VAT, regulujące zasady tzw. ulgi na złe długi w zakresie podatku VAT były w przeszłości korygowane. Na chwilę obecną (2017 rok) przedsiębiorca ma możliwość zwrotu podatku VAT (skorzystania z tzw. ulgi na złe długi) gdy spełnione są następujące warunki.

  • towar lub usługa dostarczane są na rzecz podmioty zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT
  • wierzyciel również jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT
  • dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji
  • od daty wystawienia faktury nie upłynęło więcej niż 2 lata (licząc od końca roku w którym faktura została wystawiona)
  • od daty wymagalności (terminu płatności) faktury minęło 150 dni

Bardzo istotne jest aby korzystać z prawa odliczenia VAT od niezapłaconych faktur w ustawowym terminie, czyli w miesiącu w którym mija 150 dni od daty wymagalności faktury. Jeżeli termin ten zostanie „przegapiony” prawo do zwrotu VAT nie wygasa, ale konieczne jest złożenie korekty deklaracji VAT za miesiąc z którym upłynął 150 dniowy termin.

Zwrot VAT od niezapłaconych faktur – konsekwencje dla dłużnika

Prawo do skorzystania z możliwości korekty podatku VAT nie jest na szczęście w żaden sposób skorelowane z wymogami lub obowiązkami wobec dłużnika. Nie musimy mieć zgody dłużnika na skorzystanie z ulgi, nie musimy go o tym informować. Istotne jest tylko abyśmy mieli pewność czy jest aktywnym podatnikiem VAT i czy nie znajduje się w stanie upadłości, restrukturyzacji lub likwidacji. Na blogu opisywaliśmy już jak weryfikować dłużnika, służymy również pomocą w tym zakresie. Sam dłużnik natomiast w przypadku gdy nie uregulował swojego zobowiązania w terminie 150 dni, ma obowiązek korekty podatku VAT którego nie zapłacił a odliczył w dacie otrzymanie faktury.

Więcej szczegółów prawnych i technicznych w temacie zwrotu VAT od niezapłaconych faktur można znaleźć między innym na stronach Infor.

zwrot vat od niezapłaconych faktur White Note

 


data wpisu: 14.07.17

Bezpłatna wycena

Bezpłatnie wycenimy Państwa wierzytelności i pomożemy w dobrze odpowiedniej strategii działań windykacyjnych

wypełnij formularz

Kontakt z White Note

infolinia: 32 888 6550
adres email: info@whitenote.pl
więcej informacji

Windykacja

Windykacja wierzytelności. Trudny obowiązek każdego przedsiębiorcy który można zlecić specjalistom.

Windykacja wierzytelności to długotrwały i złożony proces. Aby odzyskać przeterminowane należności należy przede wszystkim dobrze poznać dłużnika, zweryfikować go pod kątem standingu finansowego, majątkowego, zachowania w otoczeniu biznesowym oraz wdrożyć intensywne i konsekwentne działania.

My robimy to od lat. Skutecznie i z pasją.

więcej informacji

Kupno wierzytelności

Sprzedaż wierzytelności to dobry sposób na zapobieganie zatorom płatniczym i poprawienie płynności finansowej.

Kupujemy wierzytelności wymagalne i niewymagalne, pomagając firmom na uwolnienie zamrożonych środków finansowych. Sprzedaż wierzytelności może być najlepszym rozwiązaniem szczególnie w przypadku gdy płynność finansowa  jest mocno zachwiana przez występowanie licznych zatorów płatniczych.

Każda sprawa traktowana jest indywidualnie. 

więcej informacji
Copyright 2015 by WhiteNote.pl All Rights Reserved.
made by station75.com