Weryfikacja kontrahentów


W obrocie gospodarczym ryzyko związane z udzielaniem tzw. kredytu kupieckiego jest nieuniknione. Każda firma chcąc zwiększać swoją sprzedaż jest niejako zmuszona do stosowania terminów płatności. Czym więcej kontrahentów i czym dłuższe terminy płatności faktur tym większe również ryzyko powstania trudnościągalnych należności. Jednym ze sposobów jego minimalizowania jest weryfikacja kontrahentów.

Weryfikacja kontrahentów, źródło informacji o kondycji finansowej i zwyczajach płatniczych

Zazwyczaj pierwsze transakcje z danym Klientem odbywają się na zasadzie obrotu gotówkowego. Jeżeli tylko pozwala na to specyfika branży i skala działalności jest to dobry sposób na „zapoznanie się” z nowym kontrahentem. Niestety fakt, że firma płaci gotówką lub wykonuje przedpłaty nie daje gwarancji, że będzie również rzetelnym płatnikiem w momencie gdy zostanie jest przyznany limit kredytu kupieckiego. Aby decyzja o wystawianiu faktur z odroczonym terminem płatności była trafna, niezbędne jest pozyskanie informacji o kontrahencie. W tym celu niezbędna do przeprowadzenia jest profesjonalna weryfikacja kontrahenta.

Co powinna zawierać dobrze przeprowadzona weryfikacja kontrahentów

Informacje niezbędne do oceny kontrahenta to przede wszystkim:

  • czy firma ma aktualny wpis do CEIDG lub KRS
  • kto jest uprawniony do reprezentowania firmy
  • z jakimi podmiotami i osobami firma jest powiązana. Czy te powiązania można traktować „pozytywnie” czy „negatywnie”
  • czy firma miała w przeszłości problemy z płynnością i regulowanie należności
  • czy firma występuje w rejestrach niesolidnych płatników i na branżowych giełdach wierzytelności
  • czy prowadzone są przeciwko firmie postępowania sądowe i/lub egzekucyjne
  • czy firma jest znana na rynku windykacyjnym

Pozyskanie powyższych informacji w większości jest oczywiście możliwe do wykonania we własnym zakresie. Wymaga to jednak sporego nakładu czasu i pracy. Nierzadko konieczne jest zatrudnienie lub oddelegowanie pracowników do wykonywanie czynności związanych z weryfikacją kontrahentów. Nie zawsze takie działania ma sens ekonomiczny.

W sytuacji gdy zarządzający firmą nie chce ponosić kosztów związanych z utrzymywaniem działu lub komórki odpowiedzialnej za prawidłową weryfikację kontrahentów z pomocą przychodzą wyspecjalizowane podmioty zajmujące się zawodowo monitorowaniem Klientów i potencjalnych Klientów.

Usługa jest relatywnie tania, nie wymaga zaangażowania po stronie zainteresowanego Klienta. Firmy zajmujące się zarządzaniem wierzytelnościami sporządzają kompleksowe raporty o kontrahentach obejmujące wszystkie niezbędne informacje. Możliwe jest zlecanie sporządzenia raportów zarówno incydentalnie, pojedynczo, jak i w korzystnych pakietach. Nie należy także obawiać się o to czy przekazywanie danych potencjalnych kontrahentów jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych.

Weryfikacja kontrahentów zwiększa skuteczność i szybkość odzyskania pieniędzy w przypadku wystąpienia problemów z regulowaniem płatności.

Oczywiście nawet prawidłowo przeprowadzona weryfikacja kontrahenta nie da gwarancji, że będzie on już zawsze wzorowym płatnikiem. Jednak pozyskane w trakcie sporządzania raportu informacje pozwalają na odpowiednio szybką reakcję i wprowadzenie ewentualnych procedur windykacyjnych. W przypadku weryfikowanego wcześniej kontrahenta są one zazwyczaj bardziej skuteczne niż w przypadku dłużników którzy trafiają do windykacji bez wcześniejszego sprawdzenia i monitorowania.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami usługi weryfikacji kontrahentów świadczonej przez White Note. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Weryfikacja kontrahentów, sprawdzanie dłużników White Note

 


data wpisu: 03.07.17

Bezpłatna wycena

Bezpłatnie wycenimy Państwa wierzytelności i pomożemy w dobrze odpowiedniej strategii działań windykacyjnych

wypełnij formularz

Kontakt z White Note

infolinia: 32 888 6550
adres email: info@whitenote.pl
więcej informacji

Windykacja

Windykacja wierzytelności. Trudny obowiązek każdego przedsiębiorcy który można zlecić specjalistom.

Windykacja wierzytelności to długotrwały i złożony proces. Aby odzyskać przeterminowane należności należy przede wszystkim dobrze poznać dłużnika, zweryfikować go pod kątem standingu finansowego, majątkowego, zachowania w otoczeniu biznesowym oraz wdrożyć intensywne i konsekwentne działania.

My robimy to od lat. Skutecznie i z pasją.

więcej informacji

Kupno wierzytelności

Sprzedaż wierzytelności to dobry sposób na zapobieganie zatorom płatniczym i poprawienie płynności finansowej.

Kupujemy wierzytelności wymagalne i niewymagalne, pomagając firmom na uwolnienie zamrożonych środków finansowych. Sprzedaż wierzytelności może być najlepszym rozwiązaniem szczególnie w przypadku gdy płynność finansowa  jest mocno zachwiana przez występowanie licznych zatorów płatniczych.

Każda sprawa traktowana jest indywidualnie. 

więcej informacji
Copyright 2015 by WhiteNote.pl All Rights Reserved.
made by station75.com