Firma windykacyjna czy kancelaria prawna?


Wielu przedsiębiorców, menadżerów i właścicieli firm zastanawia się jak zorganizować proces nadzoru na należnościami i ich windykacji. Najczęściej decydenci zadają sobie pytanie czy działania windykacyjne prowadzić samodzielnie. Ewentualnie rozważają dylemat firma windykacyjna czy kancelaria prawna. Czym różnią się te dwa sposoby i podejścia?

Windykacja przez prawnika – czy to wystarczy na trudnych dłużników?

Większość firm doskonale zdaje sobie sprawę, że prowadzenie skutecznych i efektywnych ekonomicznie działań związanych z monitorowanie i windykowaniem należności jest czasochłonne i wymaga poniesienia niemałych kosztów. W większości przypadków ten zakres działalności jest prędzej czy później zlecany do zewnętrznych, wyspecjalizowanych podmiotów. Najczęściej są to kancelarie prawna. To rozwiązanie dobre (lepsze niż nie podejmowanie żadnych innych działań), ale niedoskonałe.

Działania windykacyjne – jak poprawiają skuteczność odzyskiwania długów?

Wysłanie wezwania do zapłaty, skierowanie pozwu do sądu, a następnie wniosku egzekucyjny do komornika, to tylko mały wycinek możliwych (i koniecznych) do podjęcia działań. Oparcie windykacji tylko na działaniach prawnych wiąże się z licznymi zagrożeniami i niedoskonałościami, takim jak:

  • brak szczegółowej wiedzy o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika
  • długi czas oczekiwania na nakaz zapłaty, w trakcie którego nie podejmowanie są inne działania windykacyjne
  • brak podjęcia negocjacji i mediacji z dłużnikiem
  • często nieskuteczne działania egzekucyjne w związku z brakiem kontroli komornika na etapie egzekwowania należności

Windykacja – taniej nie znaczy lepiej

Wybór tylko prawnej ścieżki windykacyjne często dyktowany jest względami ekonomicznymi, rozumianymi jako poszukiwanie najtańszego rozwiązania. Czy jednak najtańsze to zawsze najkorzystniejsze? Oczywiście nie, szczególnie w branżach wysoce wyspecjalizowanych do jakich zalicza się windykacja. Tym bardziej, że koszt windykacji w przypadku fachowych firm windykacyjnych to najczęściej tylko prowizja od skutecznie wyegzekwowanych kwota. Płacimy więc za „sukces”, za realny efekt.

Zatem: firma windykacyjna czy kancelaria prawna?

Ostateczna odpowiedź na to pytanie uzależniona jest przede wszystkim od specyfiki danej branży, charakterystyki wierzytelności i dłużników. Jeżeli dłużnicy to w większości działające firmy, niepłacące z powodu przejściowych problemów z płynnością finansową, ograniczenie windykacji do działań prawnych będzie na pewno skuteczne i tanie. Inna rzecz, że w przypadku zaangażowania profesjonalnego windykatora, wielokrotnie czas odzyskania pieniędzy bardzo znacząco się skraca. W przypadku natomiast gdy dłużnikiem jest firma której należy „szukać” i podejmować intensywne, niestandardowe działania, ograniczenie się do Sądu i komornika, na pewno nie przyniesie w większości przypadków zadowalających efektów.

 

 


data wpisu: 05.07.18

Bezpłatna wycena

Bezpłatnie wycenimy Państwa wierzytelności i pomożemy w dobrze odpowiedniej strategii działań windykacyjnych

wypełnij formularz

Kontakt z White Note

infolinia: 32 888 6550
adres email: info@whitenote.pl
więcej informacji

Windykacja

Windykacja wierzytelności. Trudny obowiązek każdego przedsiębiorcy który można zlecić specjalistom.

Windykacja wierzytelności to długotrwały i złożony proces. Aby odzyskać przeterminowane należności należy przede wszystkim dobrze poznać dłużnika, zweryfikować go pod kątem standingu finansowego, majątkowego, zachowania w otoczeniu biznesowym oraz wdrożyć intensywne i konsekwentne działania.

My robimy to od lat. Skutecznie i z pasją.

więcej informacji

Kupno wierzytelności

Sprzedaż wierzytelności to dobry sposób na zapobieganie zatorom płatniczym i poprawienie płynności finansowej.

Kupujemy wierzytelności wymagalne i niewymagalne, pomagając firmom na uwolnienie zamrożonych środków finansowych. Sprzedaż wierzytelności może być najlepszym rozwiązaniem szczególnie w przypadku gdy płynność finansowa  jest mocno zachwiana przez występowanie licznych zatorów płatniczych.

Każda sprawa traktowana jest indywidualnie. 

więcej informacji
Copyright 2015 by WhiteNote.pl All Rights Reserved.
made by station75.com