Należności nieściągalne – dlaczego powstają?


Należności nieściągalne – case study

Dzisiaj małe „studium przypadku” jak powstają należności nieściągalne i czy zawsze są one definitywnie nieściągalne. Na praktycznym przykładzie chcemy pokazać jak ważne jest przyjęcie aktywnej strategii zarządzania należnościami w firmie. Pozostawienie procesu odzyskiwania należności „samemu sobie” lub stosowanie standardowej ścieżki „prawnik – sąd – komornik” bez dodatkowego wspomagania może być naprawdę kosztowne.

Brak kontroli nad dłużnikami to najprostszy sposób na powstanie należności nieściągalnych

Nasz dzisiaj analizowany Klient to duża firma z branży wynajmu nieruchomości komercyjnych. Teoretycznie należności wynikające z wynajmu lokali i powierzchni są dosyć łatwe do monitorowania. Dłużnika mamy niejako na miejscu i na oku. W praktyce, szczególnie przy dużej lub bardzo dużej skali działalności takie monitorowanie jest utrudnione. Wymaga wprowadzenia ścisłych procedur, poniesienia niemałych kosztów, powołania osobnych stanowisk pracy itp. W wielu przypadkach zaległości czynszowe zaczynają być egzekwowane w momencie gdy najemca już wyprowadził się z wynajmowanego lokalu lub mówiąc kolokwialnie zniknął. Tak było w opisywanym przypadku. Windykacja wobec dłużników wdrażana była gdy kontakt z niepłacącym najemcą był już mocno utrudniony. Wierzyciel decydował w tym momencie o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego, przy czym nie zbierał informacji o aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika, nie ustalał obecnego miejsca prowadzenia działalności operacyjnej itd., jednym słowem nie prowadził monitorowania dłużników.

Standardowa ścieżka windykacyjna – prawnik, sąd, komornik, czy jest skuteczna?

Ścieżka sądowa trwała średnio 4-6 miesięcy, po nadaniu klauzuli wykonalności sprawy trafiały do komornika najbliższego terytorialnie siedzibie dłużnika.  Tenże komornik rozpoczynał standardowe działania czyli wysłanie korespondencji. Paradoksalnie najczęściej na jedyny adres dłużnika czyli adres wynajmowanej nieruchomości. A tam firmy dłużnika już dawno nie było. Brak możliwości (i chęci) przeprowadzenia czynności terenowych powodował, że sprawa była umarzana jako bezskuteczna. Tym sposobem w dosyć krótkim czasie na biurko naszego Klienta pojawiło się kilkanaście nakazów zapłaty i orzeczeń o bezskutecznej egzekucji komorniczej. Łączna kwota należności głównych to ok 317 tys zł. Dodatkowo Klient poniósł koszty wpisów sądowych, koszty prawnika i koszty zaliczek komorniczych. Koszty te łącznie wyniosły nie mniej niż 24-27 tys zł.

 

należności nieściągalne windykacja White Note
Tak to mniej więcej wyglądało, na naszym laptopie leży ok 350 tys zł w należnościach nieściągalnych

 

Windykacja należności nieściągalnych

W związku z podjęciem współpracy z opisywanym Klientem nasza firma podjęła się analizy tychże nieściągalnych należności. Na skutek wdrożonych działań takich jak: ustalenie aktualnych adresów, powiązań gospodarczych, miejsc zamieszkania dłużników wyselekcjonowaliśmy sprawy w których dalsze działania nie były zasadne (dłużnicy ewidentnie nieściągalni, nienamierzalni, dłużnicy w upadłości), uznaliśmy, że to faktycznie należności nieściągalne Jednocześnie w pozostałych sprawach rozpoczęliśmy intensywne działania terenowe, próby negocjowania, ponowienie egzekucji komorniczej u skutecznych komorników i przy udziale naszych windykatorów. Na skutek tych działań w przeciągu ok 6 miesięcy odzyskaliśmy dla naszego Klienta ok 67 tys zł. Szacujemy, że możliwe do ściągnięcia jest jeszcze ok 15-20 tys zł. Pozostałe pieniądze są obiektywnie nieściągalne lub koszt ich odzyskania jest zbyt wysoki.

Ile to kosztuje?

Nasze szacunki: przy bieżącym monitorowaniu opisywanych należności od niemalże pierwszego dnia po terminie ich wymagalności, szacunkowo ściągalność mogła wynieść ok 230-240 tys. Koszt windykacji w postaci naszej prowizji od skutecznie odzyskanych kwot wyniósłby ok 20-21 tys (8-9%). Z powodu zaniechania wdrożenia odpowiednich narzędzi windykacyjnych ściągalność zatrzymała się na poziomie wspomnianych 67 tys zł, a prowizja zapłacona przez Klienta to ok 15 tys zł – pracowaliśmy na prowizji 20-22% ze względu na etap spraw na którym trafiły one do naszej firmy.

Tanio nie zawsze znaczy dobrze

Na powyższym przykładzie doskonale widać jak ważne jest wdrożenie odpowiednich procedur windykacyjnych i jednocześnie jak złudne jest szacowanie kosztów windykacji. Teoretycznie bezpłatna standardowa ścieżka okazała się o kilkaset procent droższa niż skorzystanie z płatnych usług profesjonalnej firmy windykacyjnej.


data wpisu: 18.08.17

Bezpłatna wycena

Bezpłatnie wycenimy Państwa wierzytelności i pomożemy w dobrze odpowiedniej strategii działań windykacyjnych

wypełnij formularz

Kontakt z White Note

infolinia: 32 888 6550
adres email: info@whitenote.pl
więcej informacji

Windykacja

Windykacja wierzytelności. Trudny obowiązek każdego przedsiębiorcy który można zlecić specjalistom.

Windykacja wierzytelności to długotrwały i złożony proces. Aby odzyskać przeterminowane należności należy przede wszystkim dobrze poznać dłużnika, zweryfikować go pod kątem standingu finansowego, majątkowego, zachowania w otoczeniu biznesowym oraz wdrożyć intensywne i konsekwentne działania.

My robimy to od lat. Skutecznie i z pasją.

więcej informacji

Kupno wierzytelności

Sprzedaż wierzytelności to dobry sposób na zapobieganie zatorom płatniczym i poprawienie płynności finansowej.

Kupujemy wierzytelności wymagalne i niewymagalne, pomagając firmom na uwolnienie zamrożonych środków finansowych. Sprzedaż wierzytelności może być najlepszym rozwiązaniem szczególnie w przypadku gdy płynność finansowa  jest mocno zachwiana przez występowanie licznych zatorów płatniczych.

Każda sprawa traktowana jest indywidualnie. 

więcej informacji
Copyright 2015 by WhiteNote.pl All Rights Reserved.
made by station75.com